Het POPU stopt

POPU staat voor Stichting Provinciaal Overleg Poppenspelers Utrecht. Het is een stichting die is opgericht om poppenspelers te ondersteunen in het maken van kwalitatief goede producties en poppenspel als volwaardige theaterdiscipline meer bekendheid te geven en dan met name in de provincie Utrecht.

Over een paar weken als de stichting 38 jaar bestaat wordt de stichting opgeheven. De hoofdreden om de stichting op te heffen is het gebrek aan bestuursleden die het leuk vinden om voor (collega) poppenspelers activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. Het overleg kent op dit moment zo’n kleine 50 deelnemers. Maar een bestuur van 3 personen is dan toch echt te klein om de stichting voort te laten bestaan. Zeker omdat de functie van voorzitter en de functie van secretaris vacant is. Laat dat nou net volgens de statuten het dagelijks bestuur van de stichting zijn.

De gezondheidscrisis van 2020 heeft een groot aantal deelnemers doen herbezinnen of ze nog wel poppenspeler wilden blijven. Hierdoor bleven er van de vaste kern die zeer regelmatig bijeenkwam niet veel meer over. Wat ook meespeelt is dat de Nederlandse vereniging voor het poppenspel regiobijeenkomsten is gaan organiseren. Hierdoor viel voor veel deelnemers de noodzaak weg om ook de bijeenkomsten van het POPU te blijven bezoeken. Er zijn nu immers bijeenkomsten dichter bij huis. Naast de regiobijeenkomsten ging de NVP ook andere activiteiten voor poppenspelers organiseren. Waardoor er zeg maar een te groot aanbod van activiteiten was en POPU minder populair werd. Hoewel de onderwerpen en thema’s van de activiteiten verschilden.

Het POPU, opgericht in 1985,  heeft zijn functie gehad. Heeft een grote bijdrage geleverd in het in contact brengen en onderhouden van poppenspelers onderling. Poppenspeler zijn is vaak een eenzaam beroep omdat men alleen werkt. Men maakt in z’n eentje voorstellingen en bij het uitvoeren van het poppenspel is men ook vaak alleen. Daardoor was er behoefte aan contact zodat men niet iedere keer het wiel weer opnieuw hoeft uit te vinden maar gebruik kan maken van de expertise, kennis en kunde van collega’s.

De stichting stopt. De NVP neemt het stokje voor het midden van Nederland over. Zij zullen voortaan de bijeenkomsten gaan organiseren. Al zullen het er een stuk minder zijn dan voorheen. De werkwijze van POPU is overgenomen door de POP-UPS van de diverse regio’s.  Dus de geest en gedachtegoed blijft via de NVP voortbestaan.

Tijdens het Poppen in het Park festival in Amersfoort op 3 september zal de allerlaatste bijeenkomst zijn. Daarna gaat het verder als POPUp Midden.

Van stichting POPU ben ik het langstzittende bestuurslid. Ik begon als algemeen bestuurslid in 1995 toen Herman Broekhuizen nog de voorzitter was. Van 2000 tot 2009 was ik er de voorzitter van en acht jaar geleden werd ik de penningmeester van de stichting. Ik heb vele bestuursleden en deelnemers zien komen en gaan. Ik was de stabiele factor in het geheel. Een van de redenen waarom ik de NVP-UNIMA erespeld heb gekregen.