Poppentheater Cassiopeia weer te zien op de Groenmarkt

Op zondag 22 juni, 6 juli en 7 september 2014 is Poppentheater Cassiopeia weer te zien op de Groemarkt in de binnenstad van Amersfoort.  Waarschijnlijk zal de voorstelling om 14.00 uur plaatsvinden. De eerste voorstelling die ik er speel is ‘De sterkste? Dat ben ik!’ Het gaat over de grote boze wolf die aan iedereen die hij tegenkomt in het bos vraagt of hij wel de sterkste is van de hele wereld. Iedereen vindt dat hij de sterkste en de stoerste is van allemaal. Dan ontmoet de wolf een klein groen beestje. Of de wolf zich ook in zijn antwoord kan vinden? Kom kijken!

De grote boze wolf 

websitepagina over deze voorstelling